Vzemite si čas in nas obiščite. Sami, z družino ali s prijatelji. Morebiti s poslovnimi partnerji. Povabilo velja tudi vrtcem in šolam. Deležni boste odlične gostinske ponudbe, prijaznosti in neokrnjene narave.

Take your time. Alone, with your family or friends. Perhaps with your business partners. Kindergartens and schools are kindly invited.

Nehmen Sie sich Zeit. Allein, mit der Familie oder mit den Freunden. Vielleicht mit einem Geschäftspartner. Kindergärten und Schulen sind herzlich eingeladen.
Obnova stavbne dediščine Razbojnik Guzaj Mediji o nas Zaupali so nam Cenik Kontakt  
»Za vsebino je odgovoren nosilec projekta Razvojni zavod Grča Dobje. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.« Projekt »Apiterapevtski čebelnjak in čebričenje Welness natur Kozjanske domačije« je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.  
EKRP