"Vse domače" je osnovno vodilo pri izboru hrane za naše jedi, ki izhajajo iz sto in več letne tradicije. Upoštevamo načela zdrave prehrane in v ponudbo dodajamo čebelje produkte.
Obnova stavbne dediščine Razbojnik Guzaj Mediji o nas Zaupali so nam Cenik Kontakt  
»Za vsebino je odgovoren nosilec projekta Razvojni zavod Grča Dobje. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.« Projekt »Apiterapevtski čebelnjak in čebričenje Welness natur Kozjanske domačije« je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.  
EKRP